Management

Management

snogi

Shukan Nogi

President

fbantayan

Florafe Bantayan

EVP / CFO

amatabuena

Aniano Matabuena

Senior VP – ATS

tmatsusaki

Tetsuya Matsusaki

VP – Parts Mfg.

tnoji

Takahiro Noji

VP – Storage Devices